Els túnels de congelació son un sistema per congelar que treballa de forma ràpida i controlada en ambients industrials i de negocis, principalment, del sector agroalimentari. Amb aquest sistema de congelació es pot assegurar la preservació dels productes sense descuidar la qualitat d’aquests.

La congelació ràpida, en túnels de congelació, té com a principal característica que, en ser un procés ràpid, forma cristalls de gel més petits, ja que així es deterioren molt menys les característiques pròpies dels aliments. Així, en arribar el moment de la descongelació, han conservat molt millor les propietats originals de cada producte.

L’ús dels túnels de congelació li brindaran grans beneficis en qüestió de l’energia gràcies a que el consum que tenen aquests equips és baix i generen menys residus per al procés de congelació.

A més, els túnels de congelació que oferim als nostres clients generen una menor turbulència en els ventiladors el que ofereix un consum d’energia baix. També solen disposar d’un sistema de neteja que controla el consum de l’aigua que es necessita per descongelar l’evaporador per la qual cosa el risc de desaprofitar aigua no existeix.

Alguns dels avantatges dels túnels de congelació són:

 

  • Redueix el temps d’implantació del producte en la cadena de distribució
  • Redueix la mà d’obra
  • Permet incorporar sistemes d’alta productivitat
  • Precisa de poc manteniment
  • El temps de neteja és menor
  • No hi ha inactivitat i millora la productivitat
  • Congelació homogènia
  • Deshidratació del producte de forma més reduïda i millora del resultat final