Refrigeradors d’aigua: Una opció adequada per a qualsevol procés industrial

Refrigeradors d'aigua: Una opció adequada per a qualsevol procés industrial Un refredador d'aigua o water chiller és un tipus especial de màquina frigorífica el propòsit és refigerar un mitjà líquid, generalment aigua. Els refrigeradors d'aigua poden millorar dràsticament la qualitat dels processos i suposar un estalvi econòmic important a mig / llarg termini. La màquina refredadora d'aigua necessita d'elements addicionals que li permetin funcionar com ara xarxes de canonada que distribueixin l'aigua, bombes de circulació, elements de control, torres de…...
Llegir més