La reglamentació sobre refrigerants va entrar en vigor el 16 d’Abril de 2014 i progressivament es van aplicant una sèrie de prohibicions que a continuació podrà veure a la taula.
Aquestes prohibicions són obligatories i el no compliment d’elles poden comportar multes.
Els recomanem que davant de qualsevol dubte, contacti amb professionals per valorar si s’està complint amb la llei.

Reglamento Europeo Gas