Mantenir en bon estat la cambra frigorífica permetrà estalviar-te possibles avaries que puguin sorgir. Aquest tipus de dispositius és important, ja que emmagatzema aliments i permet la seva conservació. De fet, un 90% dels problemes en aquests sistemes provenen d’una mala conservació de les càmeres refrigerants que redueixen la vida útil.

Depenent del tipus de cambra refrigeradora que es tingui, les cures i manteniments seran diferents. En Exclusives refrigeradores, disposem de diferents models que els podràs trobar aquí.
A continuació, et presentem els principals problemes que poden sorgir.

Quins problemes poden sorgir?

Nou de cada deu problemes que es produeixen en les càmeres refrigerants es deu al fet que no es mantenia una bona cura preventiva. Alguns dels problemes més comuns que es poden produir són:

  • Augment de la presió de condensació.
  • Reducció del rendiment de la refrigeració.
  • Augment del consum d’energia.
  • Sobrecongelació dels productes.

Quin manteniment s’ha de realitzar?

Les tasques més freqüents que es poden trobar en el manteniment preventiu de les cambres frigorífiques, podem trobar:

– Revisar els estats de l’aïllament i juntes.
– Hermeticitat de portes i tancaments.
– Que el funcionament de les vàlvules de sobrepressió de càmeres és el correcte.
– Comprovar els elements de seguretat com alarmes i obertures de seguretat.
– Revisar si es produeixen formacions de gel i / o condensacions superficials no esporàdiques.
– Netejar i retirar el possible gel existent a vàlvules de sobrepressió, sòl o portes.
– En l’evaporador i condensador, s’ha de revisar la seva neteja.
– Mantenir higiènicament els panells frigorífics.

Si vols informació sobre cambres frigorífiques per al teu negoci, pots contactar amb nosaltres al telèfon 934 401 876 o al 934 497 545.