Finançament

Finançament

A Exclusives Frigorífiques oferim operacions de finançament, com rènting per als teus equips de fred industrial o càmeres, ja sigui a nivell industrial o comercial per un termini d’1 a 5 anys. Amb aquest sistema de finançament te beneficiaràs de tenir nous teus equips sense realitzar un desemborsament inicial.

Com funciona el nostre plan de finançament?

Ràpida contractació, nosaltres gestionem la teva documentació.

Import mínim 1.000 €

Possibilitat de 3.000 € sense documentació econòmica

Domiciliació en qualsevol entitat bancària

Franges d’operacions de finançament:

Fins a 3.000€ i més de 3 anys d’antiguitat de l’activitat: La decisió és automàtica a través de l’aplicació.

Fins 30.000€ i més de 3 anys d’antiguitat de l’activitat: No demanarem documentació econòmica per a les persones jurídiques, sempre que la seva informació financera aquest actualitzada en les bases d’Informació consultada.

Més de 30.000€ i / o menys de 3 anys d’antiguitat dela activitat: Es presentar un document econòmica.