Finançament

Finançament

A Exclusives Frigorífiques oferim operacions de rènting per als teus equips de fred industrial o càmeres, ja sigui a nivell industrial o comercial per un termini d’1 a 5 anys. Amb aquest sistema de finançament te beneficiaràs de tenir nous teus equips sense realitzar un desemborsament inicial.

Com funciona?

Ràpida contractació, nosaltres gestionem la teva documentació.

Import mínim 1.000 €

Possibilitat de 3.000 € sense documentació econòmica

Domiciliació en qualsevol entitat bancària

Franges d’operacions:

Fins a 3.000€ i més de 3 anys d’antiguitat de l’activitat: La decisió és automàtica a través de l’aplicació.

Fins 30.000€ i més de 3 anys d’antiguitat de l’activitat: No demanarem documentació econòmica per a les persones jurídiques, sempre que la seva informació financera aquest actualitzada en les bases d’Informació consultada.

Més de 30.000€ i / o menys de 3 anys d’antiguitat dela activitat: Es presentar un document econòmica.