Quan es preserven aliments en una cambra és imprescindible assegurar-nos que es compleixen amb uns estrictes nivells d’higiene i desinfecció. Per a això s’ha desenvolupat un mètode de neteja altament eficaç en el qual s’implementa Ozó per assegurar una correcta desinfecció de l’espai. Aquest mètode es diu Ozonització i ja s’aplica en la gran majoria de casos de desinfecció de cambres frigorífiques de mitjà i gran tamany.

La Ozonització es basa en la inserció d’Ozó en forma de gas a la cambra. Aquest gas amb alt poder oxidant s’encarrega de mantenir la higiene ambiental de les cambres i controlar la microbiologia del lloc sense deixar agents químics residuals.

Desinfecció de cambres frigorífiques

Avantatges de l’utilització d’Ozó per a la desinfecció de cambres frigorífiques

Desinfecció

Els aliments pateixen una gran contaminació de gèrmens en la seva superfície al llarg del seu processament (manipulació, transport, etc.). L’aplicació d’ozó sobre els aliments assegura la destrucció dels microorganismes causants d’aquesta contaminació.

Seguretat

La Ozonització és un procés totalment net i lliure d’agents químics residuals, pel que és perfecte per mantenir els aliments desinfectats sense posar en risc la nostra salut.

Prolongació de la vida útil dels aliments

L’ozó elimina qualsevol indici de fongs o bacteris en els aliments, perllongant així la seva vida útil sense que variï la seva qualitat ni la seva naturalesa.

Evita les pèrdues d’aigua dels aliments

Amb el temps, els aliments pateixen de forma natural certa descomposició microbiana dels seus teixits. Gràcies a la capacitat de l’ozó per eliminar els microbis, aquesta descomposició es frena notablement, permetent als aliments mantenir el seu pes durant molt més temps.

Elimina els gasos d’etilè

L’etilè és un compost químic que apareix a les fruites i verdures arran de la seva pròpia maduració i que fa que el vegetal “envelleixi” abans, llevant-li temps de vida.
L’ozó actua per transformar aquest gas en òxid d’etilè, que posteriorment passarà a ser aigua.