La incorporació de les cambres de panells s’ha tornat una necessitat per a l’aïllament tèrmic, dins el qual s’emmagatzema productes.

Els panells, tenen un baix coeficient de transferència de calor, a causa del baix coeficient de conductivitat tèrmica dels seus materials, el que minimitza les pèrdues de conducció o convecció entre els costats interiors i exteriors de la cambra.

Els panells poden ser unificables i intercanviables entre si el que simplifica el muntatge de les càmeres. Qualsevol panell pot formar part de la paret o del sostre, ja que tots ells incorporen un sistema exclusiu que permet el seu acoblament en qualsevol posició. Aquesta gran avantatge es tradueix en un important estalvi de temps i diners.

Aquest tipus de panells poden estar disponibles en diferents models:

(1) CAMBRES DE PORTES DE VIDRE

Panells amb porta de vidre

Panells amb porta de vidre

(2) CAMBRES MODULARS

Cambres Modulars

Cambres Modulars

(3) CAMBRES INDUSTRIALS A MIDA

Cambres industrials a mida

Cambres industrials a mida

Si necessites assessoraemnt sobre cambres de panells contacta amb nosaltres. Tindràs un especialista al teu costat que t’ajudarà i donarà recolçament comercial en tot moment.