Les cambres de fermentació controlada per a forns s’han convertit en imprescindibles dins el sector. La funció de la cambra és endarrerir, alentir o esmorteir el procés de fermentació de la massa. Això es realitza a través d’una combinació de temperatures i humitats per adequar-lo a les necessitats del forner.

Aquest sistema aporta molts avantatges a les fleques, i ha fet que comptar amb una fermentadora de pa controlada sigui una de les millors solucions per a un obrador.

La fermentació controlada ha aportat enormes avantatges que han tingut una directa incidència en la qualitat de la vida del forner. A més ha ajudat a millorar la qualitat i regularitat del producte. Les millores són:

  • Comoditat del treball, evitant el treball nocturn.
  • Regularitat de producte, no depèn del clima.
  • Estalvi de llevat, millora de la qualitat de producte.
  • Disponibilitat de producte a qualsevol hora.

Un cop s’ha introduït la massa elaborada a l’armari, aquest tipus de cambres admeten infinits tipus de programacions: en funció de les temperatures, temps de cada fase i humitats. Finalitzant el cicle calorífic que permet el fornejat de la mateixa.

Exclusives frigorificas portem al mercat més de 50 anys, sent un dels grans experts en maquinària per a fleca. Estem segurs que amb el nostre assessorament i gamma de productes, disposem de les solucions perfectes per a la seva obrador.