Cambres de Panells

La incorporació de les cambres de panells s'ha tornat una necessitat per a l'aïllament tèrmic, dins el qual s'emmagatzema productes. Els panells, tenen un baix coeficient de transferència de calor, a causa del baix coeficient de conductivitat tèrmica dels seus materials, el que minimitza les pèrdues de conducció o convecció entre els costats interiors i exteriors de la cambra. Els panells poden ser unificables i intercanviables entre si el que simplifica el muntatge de les càmeres. Qualsevol panell pot formar…...
Llegir més